color-line

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia jest miejscem, gdzie są leczeni pacjenci cierpiący z powodu bólu ostrego i przewlekłego różnego pochodzenia. Terapia obejmuje chorych zarówno w przebiegu choroby nowotworowej, jak i nienowotworowej.

Poradnia posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
 

Stosowane metody leczenia:

  • farmakologiczne
  • anestezjologiczne - blokady diagnostyczno-terapeutyczne
  • rehabilitacyjne - TENS, laseroterapia
  • neuromodulacyjne - elektroakupunktura
  • psychologiczne

Warunkiem przyjęcia w ramach umowy z NFZ jest:

  • skierowanie do Poradni Leczenia Bólu, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę;
  • dyskietka NFZ
  • dokumentacja medyczna przebiegu choroby- do wglądu: zdjęcia RTG lub TK, MRI
  • stosowane dotychczas leki

 

logo-map

ul. Łanowa 11

44-200 Rybnik

tel. +48 32 739 33 88

[email protected]

Wt., Cz., Pt.: 10:00 - 17:00

Pn., Śr: 10:00 - 18:00

color-line