color-line

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

W  Zespole Domowej Opieki Paliatywnej (hospicjum domowe) sprawowana jest opieka nad pacjentami głównie w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz z innymi schorzeniami, które określa rozporządzenie ministra zdrowia.

Pomocy choremu i jego bliskim udziela  zespół składający się z lekarza i pielęgniarki  oraz  w razie potrzeby fizjoterapeuty i psychologa.

Warunkiem przyjęcia w ramach umowy z NFZ  jest:

  • skierowanie do Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (hospicjum domowego) wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę
  • dyskietka NFZ
  • dyskietka ZUS emeryt/ rencista (jeśli pacjent posiada)
  • dokumentacja medyczna przebiegu choroby
logo-map

ul. Łanowa 11

44-200 Rybnik

tel. +48 32 739 33 88

[email protected]

Wt., Cz., Pt.: 10:00 - 17:00

Pn., Śr: 10:00 - 18:00

color-line